Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

pathogen
21:43

July 10 2015

pathogen
18:29

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viahelpmeimhungry helpmeimhungry

July 09 2015

pathogen
22:22
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viasatyra satyra
pathogen
22:22
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
22:20
4804 2933 500
pathogen
22:20
pathogen
22:19
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viasatyra satyra
pathogen
22:18
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viasatyra satyra
pathogen
22:16
1628 c807 500
Reposted fromvs vs viasatyra satyra
pathogen
22:14
8230 b810 500
Reposted fromaxyz axyz viascianizm scianizm
pathogen
22:13
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaacia acia
pathogen
22:12
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viaMyszkinowa Myszkinowa

July 07 2015

pathogen
22:53
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viahelpmeimhungry helpmeimhungry
pathogen
22:52
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz vialeszekzukowski leszekzukowski
pathogen
22:50
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahardqorem hardqorem

July 06 2015

pathogen
19:54
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMyszkinowa Myszkinowa
pathogen
19:45

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMyszkinowa Myszkinowa
pathogen
19:39
3458 a528 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaalcohoolic alcohoolic
pathogen
19:34
1796 98af
pathogen
19:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl